Funksjoner

 

 


Arkiv

 

Mai 2007 (2)
April 2007 (6)
November 2006 (11)
September 2006 (8)

 


Tove Nilsen - Personlig blogg - Exercise 1C

 

Exercise 1C

EXERCISE 1c
Prices
Arrange the following words in an order, going from the cheapest to the most expensive. Post your findings in your weblog.

a bit pricey

at rock-bottom prices

reasonable

economical

dear

costly

exorbitant

free of charge

prohibitive

In order :

1. Free of charge - gratis

2.At rock bottom price -

3.Economical - Økonomisk

4.Reasonable - Overkommelig

5.A bit pricy -

6.Dear - Dyrt

7.Costly - Kostbart

8.Exorbitant - Overdrevent

9.Prohibitive - Uoverkommelig

28 November 2006  18:50:29   -  Tove Nilsen
   

Kommentarer:  

Ingen kommentarer registrert


 


Kontaktinformasjon
Personlig info.  

 


Tove Nilsen [100911]

[Send e-post]


 

 

 


Pers. presentasjon

 

Ingen presentasjon er lagt inn.

Du kan legge inn din egen presentasjon. Klikk deg inn i ditt Oppsett og fyll ut med tekst og bilde.