Funksjoner

 

 


Arkiv

 

Mai 2007 (2)
April 2007 (6)
November 2006 (11)
September 2006 (8)

 


Tove Nilsen - Personlig blogg - Exercise 8A

 

Exercise 8A

EXERCISE 8a
LISTENING - Making final arrangement for the trip
Course book: English for international tourism - Unit 9 - Transport
Page 56 - Exercise 2 & 3

Listen to Susan, who recently went to the USA for three weeks. Answer the questions in exercise 2 & 3 in the course book.

 

A) An open-jaw ticket make possible to travrl to one airport and leave from another.

B) Susan dont want to travel whit the Grayhound bus beacause she have heard that is dangurose for young woman to travling alone.

C) Her uncle pic her up

 

 

28 November 2006  18:11:50   -  Tove Nilsen
   

Kommentarer:  

Ingen kommentarer registrert


 


Kontaktinformasjon
Personlig info.  

 


Tove Nilsen [100911]

[Send e-post]


 

 

 


Pers. presentasjon

 

Ingen presentasjon er lagt inn.

Du kan legge inn din egen presentasjon. Klikk deg inn i ditt Oppsett og fyll ut med tekst og bilde.