Funksjoner

 

 


Arkiv

 

Mai 2007 (2)
April 2007 (6)
November 2006 (11)
September 2006 (8)

 


Tove Nilsen - Personlig blogg - Hotel facilities-Exercise 6b

 

Hotel facilities-Exercise 6b

EXERCISE 6b
LISTENING - Nick Patterson - Hotel manager
Course book: English for international tourism - Unit 11 - Hotel facilities
Page 74 - Exercise 9

Listen to Nick Patterson, Hotel Manager and think about the answers to the questions listed in the course book.

 

A) Corporal rate - Confrence rate - Rack rate - Travel acency rate

07 November 2006  03:33:36   -  Tove Nilsen
   

Kommentarer:  

Ingen kommentarer registrert


 


Kontaktinformasjon
Personlig info.  

 


Tove Nilsen [100911]

[Send e-post]


 

 

 


Pers. presentasjon

 

Ingen presentasjon er lagt inn.

Du kan legge inn din egen presentasjon. Klikk deg inn i ditt Oppsett og fyll ut med tekst og bilde.