Funksjoner

 

 


Arkiv

 

Mai 2007 (2)
April 2007 (6)
November 2006 (11)
September 2006 (8)

 


Tove Nilsen - Personlig blogg

 

Exercise 1J
EXERCISE 1j Introduce yourself to your colleagues in writing and to your teacher orally. Follow the instructions below.

Introduce yourself to your colleagues by writing an article in your personal blog. Feel free to visit your colleagues' weblogs and see how they have presented themselves.

Your introduction could include the following:

 • Your name
 • Where you live
 • A short description of your workplace
 • Your interests and hobbies

 

Hi! I'm Tove, living in Stokke whit my brother. I'm close to 30 year. It's a little bit scary. I am study at Treider this year.

28 November 2006  19:10:25   -  Tove Nilsen
   

Exercise 1D
EXERCISE 1d
Commonly confused words
Some words are very similar in meaning, and it is important to know exactly when, where and how you can use them. There are many ways of describing how we go from one place to another. Look at the listing below and by using an online dictionary create one sentence for each of the words in the listing. Post your sentences in your weblog.

 • journey
 • trip
 • flight
 • voyage
 • crossing
 • drive
 • ride
 • tour

 

1. On my JOURNEY from Oslo to Singapore I am doing my home work

2. My friend Nina and my self are going on a TRIP to Amsterdam

3. We all most miss the FLIGHT back to Oslo from Zurich

4. For our group a VOYAGE on "THE WORLD" will be to expensive

5. The shortest way from Moss to Tønsberg is by CROSSING the sea whit BastøyFosen

6. We are going to DRIVE across Europe this Summer

7. If you have a stopover in Copenhagen you should go for a RIDE TO THE tIVOLI

8. My all ready planed TOUR to India is near by

28 November 2006  18:56:58   -  Tove Nilsen
   

Exercise 1C

EXERCISE 1c
Prices
Arrange the following words in an order, going from the cheapest to the most expensive. Post your findings in your weblog.

a bit pricey

at rock-bottom prices

reasonable

economical

dear

costly

exorbitant

free of charge

prohibitive

In order :

1. Free of charge - gratis

2.At rock bottom price -

3.Economical - Økonomisk

4.Reasonable - Overkommelig

5.A bit pricy -

6.Dear - Dyrt

7.Costly - Kostbart

8.Exorbitant - Overdrevent

9.Prohibitive - Uoverkommelig

28 November 2006  18:50:29   -  Tove Nilsen
   

Exercise 8B

EXERCISE 8b
WRITING - Handling airport complaints
Course weblog: Memo from Gary Richards, Skyways

Work with a partner or individually.
You work at an airport in your country and have received a memo (which is posted in the course weblog). The memo is from Gary Richards, Ground Operations Manager at Skyways. Read the memo and consider the complaints that Mr Richards presents. Select one of the complaints (the memo contains six), and make a comment in the course weblog where you reply to the complaint that you selected.

 

 1. Only one piece of cabin luggage per passenger is allowed onto the aircraft. Can you please make sure that this ruling is implemented.

 

 

28 November 2006  18:12:40   -  Tove Nilsen
   

Exercise 8A

EXERCISE 8a
LISTENING - Making final arrangement for the trip
Course book: English for international tourism - Unit 9 - Transport
Page 56 - Exercise 2 & 3

Listen to Susan, who recently went to the USA for three weeks. Answer the questions in exercise 2 & 3 in the course book.

 

A) An open-jaw ticket make possible to travrl to one airport and leave from another.

B) Susan dont want to travel whit the Grayhound bus beacause she have heard that is dangurose for young woman to travling alone.

C) Her uncle pic her up

 

 

28 November 2006  18:11:50   -  Tove Nilsen
   

IKT-Webtjenster Arb.oppgave

 OPPGAVE 8a
Velg to webtjenester innen reiseliv, fra denne modulen (se neste seksjon) eller som du finner på Internett. Skriv en omtale av disse i din blogg og forklar hvorfor du har valgt ut akkurat disse to.

http://realtravel.com/

http://www.wayn.com/

 

Real Travel er en side som er laget og bygd opp av de som har vært på destinasjonen.Altså brukeren/turisten.Ikke reiselivsbransjen.Hver bruker legger ut informasjon om ett sted de har besøkt,som attraksjoner,priser,severdigheter etc.

Siden innholder også en praktisk reiseplanlegger,der man planlegge reisen sin.

Siden innholder også en blogg og ett forum.I bloggen kan man feks holde de hjemme oppdater,mens man er ute å reiser.Og informere om opplevelser osv.

I forumet diskukteres og utveksles erfaringer og problemer.Alt fra hvordan pakke backpacker sekken til detaljert info om feks afrika.

-Jeg valgte denne siden fordi den er nyttig,intr og praktisk.Det å kunne finne info om ett bestemt sted,skrevet av brukeren syns jeg er flott.At det ikke kommer fra en som  skal selge(reisebyrå etc) syns jeg er ett stor +.

Where are you now?(WAYN) er en "venne"side som forteller hvor du er nå.Slik at dinevenner til en hver tid kan følge med på reisen din.Du kan også fortelle om tidligere og planlagte reiser.Siden kan også brukes som en "søke motot" for å finne nye venner/reisepartnere før en planlagt reise.All infor her er basert på at hver bruker selv oppdaterer sidene.

-WAYN valgte jeg fordi den er en side som kan gi de hjemme en unik mulighet til å følge med på reisen.Og man kan også lese om andres reiser her.Muligheten til å kunne skaffe seg 1 eller flere nye venner før en planlagt reise er supert.

10 November 2006  17:42:08   -  Tove Nilsen
   

Glossary 7D

EXERCISE 7d
VOCABULARY - Building a travel vocabulary

Translate the words presented in the resource below. Use a dictionary if necessary.

Sight-seeing - rund tur til serverdigheter - At the sight-seeing today I learn a lot

Admission - adgang - The passengers do not have admission to that area

Attraction - Attraksjon - Trollstigen is a popular attraction in Norway

Cangon - Trang Elvedal -

Castle - Slott - You can also take a wine and castle holiday

Cathedral - Katedral - The known cathedral is about 10 minutes from the hotel

Festival - Festival - The quart festival is in Kristiansand

Glacier - Bre,fonn -

Gorge - Juv

Historic building - Historisk byggning -

Monastery - Kloster

Mosque - Moskee

Museum - Museum

Palace -Palass

Safari park - Safari park

Theme park - Tema park

Temple - Tempel

Tower - Tårn

UNESCO- United Nations,Education,scientific and cultural organization

Volcano - Vulkan

Event - Arrangement

Across - På andre siden,over der

Opposite - Motsatt,annet

On the contrary - Det motsatte

Performances - Forestilling,konsert

Interior - Innenlands/innenriks

Classical - Tradisjonell

Annual - Annullere

Exhibitions - Utstilling

Entertainment - Underholdning

Gateway city - Utgangshall

Grant - Bevilgning

Gratuity - Driks

Arragements - Forbererdelser,ordning

Suppliers - Leverandør

Guarantee - Garantere

Tariff - (toll)tariff,belegg,taks

Terms and conditions - Betingelser og vilkår

Tour Broker - Tur agent

Tour desk - Turkasse

Tour leader/escort - Tur leder/ledsager

Wholesaler - Grossist

Tourisme - Turisme

Travel - Reise

Tourist - Turist

Tourism enterprise - Turisme bedrift

Tourism resources - Turisme middler/ressurser

Tourism services - Turisme tjenester

08 November 2006  01:18:36   -  Tove Nilsen
   

Hotel facilities-Exercise 6b

EXERCISE 6b
LISTENING - Nick Patterson - Hotel manager
Course book: English for international tourism - Unit 11 - Hotel facilities
Page 74 - Exercise 9

Listen to Nick Patterson, Hotel Manager and think about the answers to the questions listed in the course book.

 

A) Corporal rate - Confrence rate - Rack rate - Travel acency rate

07 November 2006  03:33:36   -  Tove Nilsen
   

OPPGAVE 3e


 • Hva må ligge til rette for at en destinasjon kan trekke til seg MICE turisme?
 • Gjør en kort vurdering om mulighetene for at ditt hjemsted skal kunne bli attraktiv som destinasjon i et MICE marked?

 

For at en destinasjon skal være attraktiv for MICE turisme er det flere faktorer som må være tilstede. Kurs&konferanse fasilitetene må være bra. Og muligheten for å kunne shoppe,oppleve må også være der. Buissniss folk som ønsker å kombinere jobb og fritid.

 

Stokke er nok ikke pr.dags dato ett sted for MICE markedet.

06 November 2006  22:02:57   -  Tove Nilsen
   

Ikt-Kommunikasjon

Oppgave 5a

1.For å "shoppe" de ulike aktivitene vil jeg mest sannsynlig ringt de forskjellige samarbeidspartnerne først.For å få fram hva jeg er på "jakt" etter.For så å ha bedt de sende meg skriftelig tilbud.Dette for å kontroll på hver enklet tilbud når jeg skal legge fram ett forslag for mine overordrende.

2.Her ville jeg laget PP presantasjon,og bedt om møte ute hos bedriftene.Dette fordi man lettere får med seg aktuelle kunder ved å vise fram det man har.

3.Aktivt salg ved å reise ut til målgruppen.Event sende mail med info,etter telefon samtaler.Mottag av bestillinger ville jeg gjort via tlf eller mail

4.Her ville jeg sendt en mail.Fordi jeg da kan få med all viktig info.Og fordi min overordende da kan lese dette i ro og fred.

5.Presantasjon ved å samle hele gruppen.Dette fordi øye til øye presantasjon får fram alt ved produktet.Og spm rundt produktet kan taes fortløpende.

05 November 2006  13:14:52   -  Tove Nilsen
   

Side: 1  2  

 


Kontaktinformasjon
Personlig info.  

 


Tove Nilsen [100911]

[Send e-post]


 

 

 


Pers. presentasjon

 

Ingen presentasjon er lagt inn.

Du kan legge inn din egen presentasjon. Klikk deg inn i ditt Oppsett og fyll ut med tekst og bilde.